Gıda sektöründe yürütmekte olduğu faaliyetlerle AKANLAR GIDA lezzet,sağlık ve kalitede güven sloganıyla çıktığı lezzet yolundaki arayışında benimsediği insan değeriyle iş sağlığı ve güvenliği politikasıyla gereken kültür ve bilincin oluşturulması hedefi ve tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmektedir.Bu anlayış ve benimsemeyle kendimizi sürekli iyileştirmekte ve bu çerçevede ilerlemektedir.
AKANLAR GIDA;
*Tüm faaliyetlerimizde İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
*Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına bilinçlendirmek ve eğitmek,
*Çalışanlarımızın ,Taşeronlarımızın,Tedarikçilerimizin ve Ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
*Yürütmekte olduğumuz faaliyetler neticesinde oluşabilecek iş kazası ve melek hastalığı risklerini önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
*Kendi risklerimizi kontrol etmek ve bu konudaki performansımızın arttırması amacıyla oluşturulan İSG Kurul toplantılarında çalışanlarımızın kendi düşünce ve beyanlarını sunabilir hale getirmek,
*İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik yatırımlar veya üretim makine,alet ekipman satın alımlarında İş sağlığı ve güvenliği önceliği dikkate alınarak yatırımların devamını sağlamak,
*Tüm süreç ve analizlerde çalışanların ve tedarikçilerin katılımı tedarikçi ve ziyaretçilerin düşünceleri alınarak sürekli iyileştirmenin sağlanması,
Bu doğrultuda firmamızda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli iyileştirerek devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz. 


Sertifikalar