Çevre Politikamız
Akanlar Çikolata

Gıda sektöründe faaliyet gösteren AKANLAR GIDA için Çevre ve Enerji Politikası;
Doğanın insana verdiği değeri bir vazife olarak üstlenip çevrenin ve doğal kaynakların korunmasında sorumluluğunu bilerek faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu amaçla Akanlar gıda ;
*Yükümlü olduğu yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını yerine getirmeyi,
*Çevreyi kirletmeden doğal kaynakları koruyarak enerji performansını arttırmayı,
*Enerji ve su tasarruflarında azaltıcı tedbirler alarak sürekliliği sağlamayı,
*Ürün ve Proseslerde çevre ve enejiye etkileri göz ardı edilmeden çevre için atık azaltıcı tedbirleri öncelik saymayı,enerji verimi yüksek ürün ve ekipmanların satın alımında uygun seçimlerin yapılmasını sürekli kılmayı,
*Çevre ve Enerji bilincinin arttırılması sürdürülebilir kılınması için çalışanlarına belirlenen konular hakkında eğitimler düzenleyerek bireysel sorumluluğun arttırılmasını,
*Yasal Merciler,Çalışanlarımız,Müşteri,Taşeron ve Tedarikçilerimize uzanan zincirde herkes ile işbirliği içerisinde olarak ortak paydada buluşmak için iletişimimizi etkin ve sürekli kılarak ilgili konulara katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.