• Global büyümeyi hedefleyen firmamızda sektörel kalite standartlarının üzerine çıkmayı amaç edinmeyi,
  • Müşteri ve tüketici memnuniyeti ve beklentileri doğrultusunda tüm kaynaklarımızı kaliteden ödün vermeksizin kullanmayı,
  • Ürünlerimizde insan sağlığı açısından risk teşkil edebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı,
  • Hata oluşmadan önce önleyici tedbirler almayı,         
  • Kalite, Gıda Güvenliği, ve tüm gerekliliklerini risk bazlı yaklaşımlarla uygulamayı,
  • Tüm personelimizin bilinçlendirilmesini ve bu bilinçle üretim yapılmasını sağlamayı,
  • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmeyi,
  • Sürdürülebilir şartlara, çalışan ve tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamayı  ilke edindik.

 

 

Politikalar, Akanlar Gıda  ile etkileşim içerisinde olan ilgili tüm taraflara açıktır ve duyuruluştur.